Semnul Fiarei

11 mart.
Semnul Fiarei & Semnul lui Yahveh

Prin studiul profeției biblice se poate concluziona că, de la început, Semnul Credincioșilor lui Yahveh sunt: voia Lui, judecățile Lui, legile Lui,mărturiile sale și Poruncile Lui, și anume Legea Sa.Ca sa gasim Semnul Fiarei,mai intai trebuie sa gasim Semnul lui YHVH.

 Satana,Fiara sa opus întotdeauna Semnului lui Yahveh, care se traduce în neascultare și răzvrătire la Legile instituite de YHVH pentru om, conform ne spune Cuvântul lui YHVH, în special in cărțile Daniel și Apocalipsa.

Vom vedea, cât mai clar posibil, justetea manifestata între aceste două poziții: binele și răul. Pe măsură ce zilele trec, iar noi ne apropiem de zilele cu calamități,Satana va preceda si simula venirea glorioasă a lui Yahshuah Mantuitorul nostru și Regele veșnic.

Vom vedea semne clare de apostazie și erezie în lume, în special în așa-zisa lume religioasă, care se manifestă în abaterea de la modul de viață sănătoasa, care abundă în tot ceea ce este rău și că felul in care societatea umană dă mai multă valoare la lucruri rele, maligne, decăt la lucrurile sfinte.

Cu toate acestea, există un avertisment serios pentru aceste vremuri finale, și, în special,pentru toți cei care se considera „Credinciosi” și care cauta sa ajunga la adevărata cunoaștere, prin ceea ce este transmis prin cuvântul YHVH, in Sfânta Scriptura.

Acest cuvânt are o chemare foarte speciala în Apocalipsa, care este direcționat către toti care, caută să slujească cu sinceritatea inimii, lui Yahveh Cel Prea Înalt și să umble în conformitate cu cerintele lui.

Luați în considerare acest avertisment :

 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apocalipsa 18:4)

 Yahveh solicită poporului sau sa iasa din Lume si anume din mijlocul unui sistem corupt sau a unei biserici corupte, pe care el le consideră ca o urâciune.

 Yahveh ne spune să părăsim Bisericile Apostaziate de la adevărul sau și care au persecutat Credinciosi si care urmăresc scopul sa-i persecute in continuare pe sfinții Celui Prea Înalt,dar pentru care, aceste Biserici vor suferii o grea pedeapsă.

Vom încerca să analizăm ce fel de păcate au fost comise de această Biserică Apostată de-a lungul secolelor,stiind faptul că lista de spurcăciuni ale acestei Biserici satanice este vasta,dar înainte sa ne concentram asupra a ceea ce Cuvântul lui YHVH,si anume cea ce numește „semn” sau „semnul” fiarei.

Mai întâi, vom încerca să identificam ceea ce se numește „Fiara din Apocalipsa”,care poate avea mai multe interpretări:

• În primul rând, ea este o forță satanică, care este inclusă în organizațiile și forțele pământești mișcate de „printul acestei lumi – Satana”, a cărui tutori au căutat de-a lungul secolelor și în diferite moduri,de a domina lumea, în diferitele aspecte ale vieții umane, și care se traduce în puterile Sistemului Politic, Economic,Religios și Militar,care in armonie lucreaza la planul demonic pentru a devia omul de la Adevarul lui YHVH.

• În al doilea rând,vedem,in Cuvântul Scripturii că Fiara, de asemenea, se referă la un om demonic,a cărui putere și poziție dominanta va fi sprijinita de Satana însuși, înainte de venirea lui Yahshua , și care va încerca să finalizeze distrugerea umanității, așa cum ni se spune în Apocalipsa 17:11:
 Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăş este al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la perzare. 

Deci, avem o dublă semnificație pentru termenul de „Fiara din Apocalipsa„, cu siguranță reprezintă nu numai întruchiparea a tuturor sistemelor umane reglementate de Satana spre deosebire de Legea veșnică a lui YHVH și oamenii sfinți, așa cum ne apare în continuare întruchipat într-o persoană care va sta în fata asa zisei „curvă mare” în zilele din urma.

In acest pasaj din Apocalipsa ne apare contextualizat, cadrul unor Imparati / Papi, care au guvernat State-Națiuni ale ultimului Imperiu Roman.

Această „fiară”,cu Puterile sale Satanice, pe care sta „Femeia” (Bisericile Apostate),si acesti Imparati din această lume, cu care a curvit, adulteratind Cuvântul lui Yahveh,si care persecuta sfinții Celui Prea Înalt,dupa cum ne spune cartea Apocalipsei.

Despre acest sistem demonic,ne spune YHVH să iesim, si sa ne întoarcem către el, pentru că mântuirea noastră vine de la Yahshua.

Aceasta lupta spirituala,in care, marea majoritate a oamenilor nu își dau seama sau nu cred că sunt implicati, si care a inceput de cand omul nu a ascultat de voia Creatorului său inca din Eden.

Iidentificarea „semnului fiarei” si pe cei care al servesc pe Satana și cei care slujesc lui Yahveh Cel Prea Înalt,este atunci cind Yahveh spune una iar Satana spune ca nui asa.

De multe ori neadevărul este prezentat ca un adevăr,sau un adevăr alterat. Acest adevar alterat sau modificat,a condus omenirea pe un drum greșit și astfel marea majoritate se  abate de la adevărul lui Yahveh, care este Yahshuah haMashiach.

YHVH Elohim a instituit Sărbătorile Sale, în Levitic 23,Yahshua a continuat sa traiasca in ele,dar Satana a venit și a creat sarbatorile sale, cu date alterate, în paralel, atât în ​​formă cat și conținut : Paște, Cincizecime(Rusalii), Sabatul săptămânal (Raportat la duminica)…….

Cartea Apocalipsa vorbește despre două fiare: una care a iesit din mare și alta care a iesit din Pământ.Aceste două fiare,apar distincte,dar în esență sunt aceleași,deoarece diferența dintre ele depinde doar de perioada de istorie în care ambele sunt văzute.

Amandoua reprezintă aceeași putere pământească, politica, economica, religioasa, apostata și plina de erezii, care a persecutat întotdeauna adevărul și sfinții Celui Prea Înalt, la momente diferite și, astfel va persista până la venirea lui Yahshua, care va domnii peste toate națiunile și va pune capăt acestei stări de lucruri.

Fiara din mare…marea înseamnă popoarele, neamurile, pe care Fiara asi exercita puterile sale diabolice,dupa cum ni se spune în Apocalipsa, Fiara, care a ieșit din pământ si care asi exercita aceeași putere restaurata, al cărei rană de moarte sa vindecat,si de care tot pământul se mira.

Iată câteva pasaje din Cartea Apocalipsei si semnele care ne vor ajuta mai bine sa știm,cum această fiară merge la pierzare :

Fiara, pe care ai văzut -o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. –(Apocalipsa 17:8)

 Prin cunoașterea acestui adevăr ,vom putea fi salvati de a nu primii Semnul Fiarei, prin care doctrinele si teologia inlocuirii, fac semne de înșelăciune a lui Satana prin servii săi.

Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. (Apocalipsa 13:11-12)

 Aceasta este imaginea de curvă mare, care a domnit și încă domnește peste toate împărățiile acestei lumi,sub puterea și influența lui Satan,aceași Fiara care a schimbat vremile şi legea,dupa cum ne spune în Daniel:

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mînile lui timp… de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme. (Daniel 7:25)

Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.(Apocalipsa 13:16-18)

  Acesta este un număr de om,care va fi dezvăluit la timpul sfârșitului.

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă, va bea şi el din vinul mîniei lui Yahveh, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n’au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! (Apocalipsa 14:9-11)

Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Yahveh în mînă, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.(Apocalipsa 15:2)

  Această profeție ne arată cine va câștiga in necazul cel mare in care se merge pina la sacrificare. Chiar dacă sunt uciși in Numele Mielului lui Yahveh, ei vor ieși victoriosi.

Cel dintîi s’a dus şi a vărsat potirul lui pe pămînt. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, cari aveau semnul fiarei şi cari se închinau icoanei ei. (Apocalipsa 16:2)

 Aici sunt semne inconfundabile, si pedeapsa lui Yahveh, care se toarna peste cei care au semnul diabolic al fiarei, prin acceptarea paganismului.

Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. (Apocalipsa 19:20)

 Aceasta este pedeapsa pe care Yahveh o va da tuturor celor inselati, fiarei și proorocului mincinos.

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s’a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Yahve, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. (Apocalipsa 20:4)

 Aici vedem în mod clar răsplata celor neprihăniți, toți cei care nu au cedat puterii fiarei,si si-au menținut încrederea lor și credincioșia față de Poruncile lui Yahveh, păstrând credința lor în Yahshua.

 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Yahveh, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Aleluia. (Apocalipsa 1:6)

 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Yahveh al nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!„ (Apocalipsa 5:10)

 Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Yahveh şi credinţa lui Yahshua. (Apocalipsa 14:12)

Dupa ce citim aceste pasaje putem trage următoarele concluzii:
Cei care primesc semnul fiarei vor fi distrusi de Yahveh Atotputernic, în vecii vecilor.
Cei care nu primesc semnul fiarei sunt cei care rezistă și dovedesc fidelitatea lor față de Yahshua,ei vor moșteni viața veșnică, și vor fie regi și preoți, cu Yahshua o mie de ani,vor face parte din Noul Ierusalim si vor fi ca îngerii.

– Pentrucă nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Yahveh, fiind fii ai învierii. (Luca 20:36).

Lucrarile lui Yahveh sunt foarte ușor de înțeles. Promisiunile sale sunt ușor de înțeles și pot fi in inima noastra. Ele sunt descoperite de catre noi prin Duhul Sfânt, pentru că dacă el se manifestă în inimile noastre, noi înțelegem și acceptăm. 

De la început Yahveh Creatorul le vorbește copiilor lui Israel :
Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, (Deutronom 30:19)

 Cuvintele confirmate ulterior, în Ieremia :
 Proorocii, cari au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremile străvechi, au proorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari. (Ieremia 28:8)

 Același cuvânt, de asemenea,continuă să fie spus astăzi, pentru că, dacă vom alege căile de minciuna a lui Satan și profeții falși pe care le alegem, vom primii Semnul Fiarei. Să vedem, în special, ceea ce înseamnă să ai semnul lui Yahveh, ca o alternativă la Semnul fiarei. Să nu uităm că una se opune altei : Semnul Fiarei apare intotdeauna ca un brand corupt fata de Adevarul lui Yahveh.

Semnul lui Yahveh 
– Doctrina adevărului, bazata pe Legea Poruncilor veșnice a lui Yahveh,si Legea lui Israel.
– Sabatele Sfinte,(Sarbatorile săptămânale și anuale),parte integranta a Legii lui Yahveh.

Semnul Fiarei
– Doctrinele alterate, inclusiv Legea lui Yahveh falsificata de om – Daniel 7:25
– Duminica și Sarbatorile falsificate de către om și Satana (Craciun, Paste fals, etc).

Să vedem, în lumina Cuvântului lui Yahveh, care este „semnul” lui Yahveh :

Să-ţi fie ca un semn pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentruca legea lui Yahveh să fie totdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te -a scos Yahveh din Egipt. (Exod 13:9)

 În contextul său, acest pasaj vorbeste despre : Legea / Educație / Învățământ al lui Yahveh, dat lui Israel si Credinciosilor sai, prin robul Său, profetul Moise si reinoite prin Yahshua in Noul Legamant.

Ascultă, Israele! Yahveh Salvatorul nostru, este singurul Elohim.

Să iubeşti pe Yahveh Creatorul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.
Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. (Deutronom 6:4-8)

Drept răspuns, Yahshua i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Yahveh.„ (Matei 4:4)

Satana falsifica adevărul, în orice moment, servindu se de copiii lui, ca un instrument, care fac faradelegea prin încălcarea Legii lui YHVH.

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. (1 Ioan 3:4)

 În aceste vremuri actuale, idolatria extravaganta, vrăjitoria, spiritismul, înșelăciunea spirituală,preacurvia, crima,si toate felurile de perversiuni si multe alte acte condamnate de Yahveh.

Duminica si Sarbatorile alterate, au fost impuse la insistența Bisericii Romano-Catolice,si implementate cu succes de Reprezentanții Bisericilor Crestine,care astfel au intrat si primit semnul si numărul Fiarei 666.

Falsa zi a Fiarei,Dumnica, ziua care YHVH nu a sfințito,spre deosebire de, sâmbăta sfânta,care este un memorial al creației lui YHVH și o expresie a voinței Sale.

Duminica, cu toate acestea, este ziua in care inca din antichitate (sa ne amintim de  Nimrod) a fost dedicata cultului unui zeu păgân – Tammuz, zeul babilonian Soare, care este o urâciune pentru Yahveh : 

Şi atunci El va fi un locaş sfînt, dar şi o piatră de poticnire, o stîncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! Mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor sfărîma, vor da în laţ şi vor fi prinşi.„ -,,Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire, între ucenicii Mei.„

Eu nădăjduiesc în YHVH, care Îşi ascunde Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Iată, eu şi copiii pe cari mi i -a dat YHVH, sîntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea lui YHVH al oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului. (Ezechiel 8:14-18).

Pentru a înțelege mai bine aceste aspecte, trebuie să luam în considerare, de asemenea, următoarele pasaje biblice:

Să-ţi fie ca un semn pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentruca legea lui Yahveh să fie totdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te -a scos Yahveh din Egipt. (Exod 13:9)

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s’o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui Yahveh, Creatorul tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S’a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Exod 20:8-11)

 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Yahveh, care vă sfinţesc. (Exod 31:13)

Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. (Deutronom 6:6,8)

dacă vei asculta de glasul lui Yahveh Creatorul tău, păzind poruncile şi rînduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Yahveh Creatorul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău. (Deutronom 30:10)

Yahveh i -a zis: ,,Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, cari suspină şi gem din pricina tuturor urîciunilor, cari se săvîrşesc acolo. Iar celorlalţi le -a zis, în auzul meu: ,,Treceţi după el în cetate, şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă, şi să nu vă înduraţi!

Ucideţi, şi nimiciţi pe bătrîni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de nici unul din ceice au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel sfînt!„ Ei au început cu bătrînii, cari erau înaintea Templului. (Ezechiel 9:4-6)

zicînd: ,,Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor lui Yahveh al nostru!„ ( Apocalipsa 7:3)

Sfânta Scriptură ne învață că cei care vor trăi cu Eternul sunt cei care „țin poruncile lui Yahveh și credința lui Yahshua „, așa cum ni se spune în Apocalipsa:

Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Yahveh şi credinţa lui Yahshua.(Apocalipsa 14:12)

Când folosim cuvintele ” Voia lui „, ne referim, fără îndoială, la toate Poruncile date de Yahveh pentru om, de la Creație,pentru a trăi in ele, si care sunt cuprinse în „Legea lui Yahveh,și care au fost urmate de sfinții din vechime, chiar înainte de a fi scrise și date prin Moise pe muntele Sinai, după cum putem gasi multe exemple în Scriptură ,prin Enoh, Iov, Avraam și multi alti credincioși din vechime.

 Aceasta „Voința„a fost cântata de-a lungul vremii in Psalmul 119, folosind cuvinte care sunt sinonime cu „Voia Lui” cum ar fi : poruncile, calea, adevărul, lumina, ordonanțe, mărturii,…. si tot Cuvântul care iese din gura lui Yahveh.

Astazi Satana,distrage atentia de la Semnul Fiarei,foloseste tot felul de tertipuri, de a amagii pe cei mai multi,indeosebi pe cei care incearca sa combata Legea Poruncilor,cum ar fi : Cardul Bancar,Codul de Bare,Pasaport sau Buletin Electronic,Implantul Cipului si multe alte amagiri.Astfel dar, iesiti din mijlocul lor,din mijlocul amagirilor,acceptand Poruncile in intregime,avind in vedere ca traim zilele din urma. Shalom !!!

20 răspunsuri sa “Semnul Fiarei”

 1. Anonymous martie 28, 2013 la 6:51 am #

  SEMNUL FIAREISemnul Fiarei este de natură duhovnicească şi este în legătură cu «învăţătura». Aşa cum pe de-o parte este acceptată, vestită şi urmată învăţătura lui Dumnezeu, la fel se întâmplă pe altă parte cu acei care primesc învăţăturile false ale împotrivitorului. Învăţătura, credinţa şi convingerea nu vor fi vizibile pe frunte sau pe mână, ci purtate în inimă şi înfăptuite în practică. Pecetluirea cu Duhul are loc după primirea Cuvântului adevărului (Ef. 1, 13); însemnarea cu semnul fiarei are loc odată cu acceptarea Cuvântului fals propovăduit de bisericile religioase.Priviţi la marea mişcare Ecumenică, mergând în acest consiliu sus chiar aicea, doar formând chipul fiarei, în Apoc. 17, exact ceea ce a spus că va face.Nu călătoriţi pe căi denominaţionale acum, staţi drept în spatele Cuvântului, pentru că voi nu aţi mai trecut pe aici mai înainte. Şi frate, dacă acolo a fost un timp când biserica Creştină trebuie să se examineze pe ea însăşi, acel timp este acum. Noi suntem acum unde acestă mare adunare urmează să meargă în Roma chiar acum, diferenţele sunt făcute, confederaţia bisericilor, când toate aceste denominaţiuni sunt confederate împreună ca să formeze semnul fiarei, doar exact cum spune Biblia… Şi aici suntem noi acum, totul chiar la uşă, şi oamenii totuşi urmând un crez. Voi mai bine aţi sta în spatele Cuvântului. Cuvântul vă va călăuzi pe voi de-alungul, pentru că Cuvântul este Christos, şi Christos est Dumnezeu, şi Dumnezeu este Duhul Sfânt.

 2. Anonim martie 28, 2013 la 6:51 am #

  SEMNUL FIAREISemnul Fiarei este de natură duhovnicească şi este în legătură cu «învăţătura». Aşa cum pe de-o parte este acceptată, vestită şi urmată învăţătura lui Dumnezeu, la fel se întâmplă pe altă parte cu acei care primesc învăţăturile false ale împotrivitorului. Învăţătura, credinţa şi convingerea nu vor fi vizibile pe frunte sau pe mână, ci purtate în inimă şi înfăptuite în practică. Pecetluirea cu Duhul are loc după primirea Cuvântului adevărului (Ef. 1, 13); însemnarea cu semnul fiarei are loc odată cu acceptarea Cuvântului fals propovăduit de bisericile religioase.Priviţi la marea mişcare Ecumenică, mergând în acest consiliu sus chiar aicea, doar formând chipul fiarei, în Apoc. 17, exact ceea ce a spus că va face.Nu călătoriţi pe căi denominaţionale acum, staţi drept în spatele Cuvântului, pentru că voi nu aţi mai trecut pe aici mai înainte. Şi frate, dacă acolo a fost un timp când biserica Creştină trebuie să se examineze pe ea însăşi, acel timp este acum. Noi suntem acum unde acestă mare adunare urmează să meargă în Roma chiar acum, diferenţele sunt făcute, confederaţia bisericilor, când toate aceste denominaţiuni sunt confederate împreună ca să formeze semnul fiarei, doar exact cum spune Biblia… Şi aici suntem noi acum, totul chiar la uşă, şi oamenii totuşi urmând un crez. Voi mai bine aţi sta în spatele Cuvântului. Cuvântul vă va călăuzi pe voi de-alungul, pentru că Cuvântul este Christos, şi Christos est Dumnezeu, şi Dumnezeu este Duhul Sfânt.

 3. Anonymous iunie 13, 2013 la 11:42 pm #

  Semnul Fiarei este opusul Semnului lui Yahweh. Problema este să înțelegem Scriptural acest semn …666 este un număr de Om. În evreește se numește Marele Șase. vedem că în acest număr 666. numărul 6 este luat de 3 ori. deci 6 – 6 – 6 . Și acești șase sînt legați de om …este un număr de Om. primul șase…….6 -Omul a fost creat în a 6 a zi. al doilea șase…..6 -Omul a călcat Legea în 6 .a zi. al treilea șase….6 -Omul a murit în a 6 a zi. Deci de 3 ori este numărul șase scos în evidență …marele 6Este semnul rebeliuni (împotriviri ) împotriva lui YHWHSemnul omului Păcatului (1 ioan 3 v4 )Falsul Mîntuitor…isus=isous=dion-isous.Adevăratul Mîntuitor este Yahweh – Shuah.Numele YHWH =yod -hey-wa-hey.YAUE este semnul lui Yahweh(apoc 22 v 4 )apoc 14 v 1)Numele Yahweh Mîntuitorul (isaia 43 v 11 ) Yahshua este adevăratul Nume în care este Mîntuire .Yahshuah este Nascut Evreu cu Nume Evreesc …și Mîntuirea vine de la Yudei(evrei)Numele lui Evreesc este Adevăratul nume ,Nume spus de Îngerul Gavril.Isus este IDOLUL grek derivat din Dion-isous=isus.Isus este numele de HULĂ pe frunte.Este falsul care vrea să pară autentic.Cu părere de rău sîmbatarii și mesianicii și toți care au pe isus au de fapt 666 pe fruntea lor.Crezi că dacă nu faci teoretic parte din mișcarea ecunomică …nu te închini Fiarei?…Și toți locuitori pămîntului i se vor închina…Ce te fac pe tine să crezi că ești excepție ,cînd te închini la același IDOL numit isus.Isus este dumnezeu al viacului acestuia(2 cor 4 v4 )Împuternicitul lui haȘatan….Balaurul Yahshuah a refuzat oferta Balaurului (luca 4 v8 )Isus a acceptat oferta și a devenit dumnezeu al creștinilor și atuturor celor ce stau sub semnul cruci….Un lucru trebue știut, isus nu este mîntuitor este un intrus pretendent înșelător…ce faci tu? Yahshuah

 4. Anonim iunie 13, 2013 la 11:42 pm #

  Semnul Fiarei este opusul Semnului lui Yahweh. Problema este să înțelegem Scriptural acest semn …666 este un număr de Om. În evreește se numește Marele Șase. vedem că în acest număr 666. numărul 6 este luat de 3 ori. deci 6 – 6 – 6 . Și acești șase sînt legați de om …este un număr de Om. primul șase…….6 -Omul a fost creat în a 6 a zi. al doilea șase…..6 -Omul a călcat Legea în 6 .a zi. al treilea șase….6 -Omul a murit în a 6 a zi. Deci de 3 ori este numărul șase scos în evidență …marele 6Este semnul rebeliuni (împotriviri ) împotriva lui YHWHSemnul omului Păcatului (1 ioan 3 v4 )Falsul Mîntuitor…isus=isous=dion-isous.Adevăratul Mîntuitor este Yahweh – Shuah.Numele YHWH =yod -hey-wa-hey.YAUE este semnul lui Yahweh(apoc 22 v 4 )apoc 14 v 1)Numele Yahweh Mîntuitorul (isaia 43 v 11 ) Yahshua este adevăratul Nume în care este Mîntuire .Yahshuah este Nascut Evreu cu Nume Evreesc …și Mîntuirea vine de la Yudei(evrei)Numele lui Evreesc este Adevăratul nume ,Nume spus de Îngerul Gavril.Isus este IDOLUL grek derivat din Dion-isous=isus.Isus este numele de HULĂ pe frunte.Este falsul care vrea să pară autentic.Cu părere de rău sîmbatarii și mesianicii și toți care au pe isus au de fapt 666 pe fruntea lor.Crezi că dacă nu faci teoretic parte din mișcarea ecunomică …nu te închini Fiarei?…Și toți locuitori pămîntului i se vor închina…Ce te fac pe tine să crezi că ești excepție ,cînd te închini la același IDOL numit isus.Isus este dumnezeu al viacului acestuia(2 cor 4 v4 )Împuternicitul lui haȘatan….Balaurul Yahshuah a refuzat oferta Balaurului (luca 4 v8 )Isus a acceptat oferta și a devenit dumnezeu al creștinilor și atuturor celor ce stau sub semnul cruci….Un lucru trebue știut, isus nu este mîntuitor este un intrus pretendent înșelător…ce faci tu? Yahshuah

 5. silvanus bogush decembrie 19, 2013 la 12:08 am #

  ANONIM !!! ce ai vrut tu să spui cu asta?…Voi mai bine aţi sta în spatele Cuvântului. Cuvântul vă va călăuzi pe voi de-alungul, pentru că Cuvântul este Christos, şi Christos est Dumnezeu, şi Dumnezeu este Duhul Sfânt
  La ce Cuvînt te referi tu?
  Cuvîntul Celui Atotputernic NU ESTE HRISTOS;
  dar ai dreptate hristos este dumnezeu (ps 96 v5) pentru că este un IDOL.
  Iar ai dat-o în bară …dumnezeu nu este DS….dumnezeu este IDOL cu majusculă sau minusculă.
  Anonimule nu știu ce religie practici tu dar ..Tu îl ai tot pe Isus care e parte din trinitatea Romei ..Este Isus al tău altul de cît Isus al Romei????
  Isus e un idol un drak …tu cui te închini?
  Faptul că ai ajuns și pe blogul acesta …Chiar n-ai înțeles nimic?
  Unde l-ai găsit tu aici pe isus ?…Isus nu aparține locului acestuia …aparține păgînismului.

 6. Unknown decembrie 19, 2013 la 12:08 am #

  ANONIM !!! ce ai vrut tu să spui cu asta?…Voi mai bine aţi sta în spatele Cuvântului. Cuvântul vă va călăuzi pe voi de-alungul, pentru că Cuvântul este Christos, şi Christos est Dumnezeu, şi Dumnezeu este Duhul Sfânt La ce Cuvînt te referi tu? Cuvîntul Celui Atotputernic NU ESTE HRISTOS; dar ai dreptate hristos este dumnezeu (ps 96 v5) pentru că este un IDOL. Iar ai dat-o în bară …dumnezeu nu este DS….dumnezeu este IDOL cu majusculă sau minusculă.Anonimule nu știu ce religie practici tu dar ..Tu îl ai tot pe Isus care e parte din trinitatea Romei ..Este Isus al tău altul de cît Isus al Romei????Isus e un idol un drak …tu cui te închini? Faptul că ai ajuns și pe blogul acesta …Chiar n-ai înțeles nimic? Unde l-ai găsit tu aici pe isus ?…Isus nu aparține locului acestuia …aparține păgînismului.

 7. Dan ianuarie 5, 2014 la 10:03 pm #

  1.
  Av vrea sa incep a scrie punand o intrebare: cine poate spune ca il cunoaste pe Dumnezeu?
  As vrea sa fiu inteles aici, nu ma refer la a-L cunoaste pe Dumnezeu din teorie, istorie sau religie. Ci de felul: cand ti-a vb.ultima data Dumnezeu? In ce consta cunoasterea ta? Il cunosti tu atat de bine incat sa spuna Domnul despre tine asa precum a spus despre Avraam: „Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…
  Avraam l-a cunoscut bine pe Domnul, fara sa dea gres. N-a avut scrieri dupa care sa se ia, nu s-a luat dupa neamul sau, ci Avraam a avut o relatie personala cu Dumnezeu. Aceasta inseamna credinta adevarata. El a umblat cu Dumnezeu zi de zi chiar daca a fost singurul din vremea aceea, el a ascultat si a trait o viata de credinta dupa placul Domnului Dumnezeu. Ai asa o cunoastere de Dumnezeu? Tu poate poti sune ca ai, dar tot la fel poate spune si Domnul despre tine?
  Evreii aveau o problema in ceea ce priveste credinta. Si problema aceasta inca persista printre ei. Tare se mai bat evreii cu caramida in piept ca sunt fiii lui Avraam. Tare se mai lauda cu Moise si proorocii. Insa cand veni vremea si scriptura se implinea sub ochii lor, au fost atat de orbi si impietriti incat au devenit nu numai credinciosi dar au trecut de partea cealalata, adica de partea satanei, devenind astfel copii ai diavolului. In starea aceasta i-a gasit Cel despre care Moise a zis: :
  „Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el!”(Deuteronom 18:15). Balaam avea sa spuna si el despre venirea lui Mesia astfel: „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel…”(Numeri 24:17). Iacov patriarhul, avea sa spuna si el profetia sa despre Domnul: „…până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele.”
  Iata ca Silo a venit, steaua lui Israel a aparut (acum 2000 de ani), proorocul de care Moise vorbea s-a aratat in persoana Domnului si Mantuitorului nostru Isus Hristos.

 8. Dan ianuarie 5, 2014 la 10:04 pm #

  2.
  Cati l-au cunoscut venirea? Cati au crezut din invatatii vremii si din cei ce slujeau la templu?
  Nu-i rusinos ca un popor intreg cu tora in mana, cu cartile sfinte, cu statutul de rabin si cu religia in care se lauda in fata lumii intregi si la implinirea vremii ei totusi sa nu-L cunoasca pe Dumnezeu? Au trebuit ca sa auda cuvintele Celui ce il asteptau de mi de ani, cuvinte care inca se potrivesc astazi multor miliarde de oameni, iatale: “Drept răspuns, Isus le-a zis: “Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22:29). Cu scriptura in mana iata ca e posibil sa te ratacesti. Nu-i suficient doar sa o citesti si sa o inveti ca pe o poezie. Daca nu o cercetezi in asa fel icat sa-i intelegi mesajul traind dupa indemnurile ei atunci poti sa te numesti oricum ai vrea si poti fi orice ai fi, nu esti decat un biet suflet ratacitor pe acest pamant.
  Religia iti da doar teoria, iti da doar partea teoretica. Unor astfel de oameni religiosi, Domnul Isus a zis: “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39). Nu vreau sa intru in detalii, dar o cercetare a Scripturii fara o traire sfanta duce la ratacire. Asa i-a gasit Mantuitorul pe rabinii de la templul din Ierusalim. In discutia lui cu partida fariseilor, partida ca si alte partide ce pretindea ca sunt copiii lui Dumnezeu, Mantuitorul in urma discutiilor cu ei purtate pe tema paternitatii, au fost tare dezamagiti la aflarea adevarului despre crdinciosia lor ca de fapt paternitatea lor spirituala era cu diavolul. Adevar pe care imediat l-au demonstrat prin luarea pietrelor ca sa arunce in El, sa-L ucida.
  Asa se pregateau ei pentru viata vesnica? Cu cine erau ei partasie? Cu Dumnezeu sau cu diavolul? Interesant cum, avand Legea lui Moise si un templu maret unde jerfe de animale se aduceau zilnic acolo si totusi partida aceasta (dar si cealalata a saducheilor) sa fie in impartasie cu diavolul? Daca Domnul Isus nu spunea lucrul acesta era tare greu de crezut atunci. Nu degeaba Dumnezeu a ingaduit ca pe Fiul Sau sa puna mana unul dintre copii sai si sa intre in partasie cu Tatal ceresc, fiindca la templu nu s-a gasit nici unul bun afara de batranul Simeon, care Duhul Sfant la trimis exact in ceasul acela, dupa cum sta scris: Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu, şi a zis: “Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.” (Luca 2:28-32).
  IATA MANTUITREA LUI DUMNEZEU PREGATITA INAINTEA TUTUROR POPOARELOR, DAR SI PENTRU ISRAEL! Sava Domnului si Mantuitorului nostru Isus Hristos!

 9. Dan ianuarie 5, 2014 la 10:05 pm #

  3.
  Contemporanii Domnului Isus Hristos care au stat mereu langa Domnul, vazand si auzind lucrarile lui Dumnezeu prin Isus Cristos aveau sa ne lase pe paginile Noului Testament marturia lor, marturie incontestabila, spunand: “Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii, pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos.” (1 Ioan 1:1-3).
  De fapt aceasta marturie este o parte din definitia vietii vesnice. Domnul Hristos a afirmat că “viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3)

  Pe cine cunosti tu, sau ce de fapt cunosti tu? Il cunostu tu pe Dumnezeu? Partasia ta cu cine este? E la fel ca in trecut precum aveau fariseii sau precum aveau apostolii si urmasii Domnului? Pe cine astepti tu sa mai vina? Un alt Mesia? Oo!, cu siguranta ca acestia vor veni si unii vor face si lucrari nemaipomenite, insa ii tradeaza caracterul de om al faradelegii. Domnul Isus a avut un caracter sfant si nimeni din vremea lui nu a putut dovedii ca are pacat. Daca ei cei din vremea lui nu l-au putut convinge pe Pilat ca Isus are pacat, esti tu mai in masura si mai destept decat ei ( decat toti batranii lui Israel, invatatorii si carturarii de la templu, adica mai cuminte decat tot sinedriul care era mintea luminata a Israelului) sa dovedesti pacatul in viata Domnului Isus? Cine e ridicolul acesta?Si chiar daca s-ar gasi cineva, intotdeauna au fost si sunt oameni fara minte, care se fac de ras in jurul lor.

  Cat despre semnul numelui si nr. fiarei apocaliptice, biblia declara ca va fi o icoana care in mod obligatoriu cere inchinarea. In imaginea aceea (icoana) e clar ca e fiara. Nr. ne este dat, urmeaza semnul numelui fiarei sa ne fie descoperit. Ea are deja un nume, urmeaza sa stim care e semnul numelui ei. Daca fiara cere inchinare, e clar ca vine din sfera religiozitatii. Se spune ca fiara a fost si iara va venii. Cautati-o in vremea cand s-a scris, caci atunci era. Si semnul numelui ei nu e departe sa-l descoperti, daca veti gasi fiara.

 10. Dan ianuarie 5, 2014 la 10:07 pm #

  4.
  Cert este ca pana atunci, asa cum Ioan Botezatorul a fost trimis inainte sa pregateasca calea Domnului Isus, la fel stana (dumnezeul veacului acestuia) pregateste prin slujitorii sai calea fiarei, a lui anticrist. Inainte de a se instaura fiara (din nou) el trebuie sa o gaseasca o lume pregatita sa-l accepte. Fiara inainte de a fi o persoana ea este chiar acum in lume prin instalarea unui sistem mondial anti Hristos, incepand cu domeniul economic, politic, social, culminand cu cel spiritual. Pe fondul acesta vine fiara cu glas de balaur, cu doua coarne ca de miel ce fusese vindecata si se va lupta cu Mielul, care este Hristos Isus, Domnul domnilor si Imparatul imparatilor.

  Iar cat despre ziua de sabat, te rog sa te uiti in biblie si sa socotesti corect ceasurile care s-au oprit si care s-au dat inapoi, Asfel s-a decalat o zi, sau a inghitit o alta zi si evident oprindu-se timpul, nu fi ridicol sa spui ca sabatul a ramas nemiscat din locul lui. Dupa timpul actual a saptea zi nu mai e sambata ci dumineca. Biblia (pana si savantii au ajuns la concluzia ca lipseste o zi in istorie), arata clar de necontestat ca Dumnezeu a intervenit in zilele saptamanii modificand o zi. Insusi Mantuitorul era urat fiindca dezlega ziua sabatului.
  Ucenicii si urasii lor aveau momentul de inchinare a opta zi, adica dumineca. Cine crezi ca e mai mare Domnul Isus sau Moise? Legea lui Moise sau Legea Duhului de viata in Hristos Isus? Stiu deja ca iti scrasnesc dintii de ura, dar trebuie sa-ti spun ceea ce Dumnezeu intruchipat a spus unora ca tine: „Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.” (Marcu 2:27, 28).
  In incheiere as vrea sa spun tuturor celor ce aspira la viata vesnica, tuturor celor ce doresc sa o obtina viata vesnica, ca ea a si fost data: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.”(Ioan 5:11)
  Inchei cu intrebarea cu care am inceput: cine poate sa spuna ca il cunoaste pe Dumnezeu? Daca nu il cunosti pe Fiul Sau ( Isus Hristos ) nu il cunosti pe Dumnezeu!

 11. silvanus bogush ianuarie 8, 2014 la 3:37 pm #

  Dan : nu obișnuesc să răspund închinătorilor la IDOLI ….dar pentru că văd că ești total dus cu barca…cînd tu propovăduești niște idoli deșerți ca domnul dumnezeu isus ect se vede lucru că ești înrădăcinat în ecunomismul cristo-păgîn deci nu e mare nădejde de la tine.
  Nebun și orb …Moise na dat nici o lege …YHWH a dat-o…Moise doar a transmis-o.
  Nebun și orb …Șabatul aparține lui YHWH…nu omului …de aceia na fost creat pentru OM ci ca omul să se închine în Șabat-ul lui YHWH.( isaia 58 v 13 ) lev 23 v 3.
  Nebun și orb ..dovedește măcar un savant care a spus că lipsește o zi.
  Nebun și orb nu scrîșnesc din dinți …am practicat și eu această erezie popească 30 de ani
  și am fost mai înverșunat în a apăra minciuna creștină de cît ești tu azi.
  Nebun și orb dacă tot ai ajuns pe blogul acesta …pune mîna măcar pe biblia ta coruptă și urmărește ce se discută aici .
  Nebun și orb dacă ai aterizat aici din planeta creștină (Cretină) cel puțin adaptează-te cercetînd nu împroșcînd cu cristo-păgînismul.

 12. Unknown ianuarie 8, 2014 la 3:37 pm #

  Dan : nu obișnuesc să răspund închinătorilor la IDOLI ….dar pentru că văd că ești total dus cu barca…cînd tu propovăduești niște idoli deșerți ca domnul dumnezeu isus ect se vede lucru că ești înrădăcinat în ecunomismul cristo-păgîn deci nu e mare nădejde de la tine. Nebun și orb …Moise na dat nici o lege …YHWH a dat-o…Moise doar a transmis-o.Nebun și orb …Șabatul aparține lui YHWH…nu omului …de aceia na fost creat pentru OM ci ca omul să se închine în Șabat-ul lui YHWH.( isaia 58 v 13 ) lev 23 v 3.Nebun și orb ..dovedește măcar un savant care a spus că lipsește o zi.Nebun și orb nu scrîșnesc din dinți …am practicat și eu această erezie popească 30 de ani și am fost mai înverșunat în a apăra minciuna creștină de cît ești tu azi. Nebun și orb dacă tot ai ajuns pe blogul acesta …pune mîna măcar pe biblia ta coruptă și urmărește ce se discută aici .Nebun și orb dacă ai aterizat aici din planeta creștină (Cretină) cel puțin adaptează-te cercetînd nu împroșcînd cu cristo-păgînismul.

 13. Saul februarie 16, 2014 la 11:21 am #

  Iti inteleg indignarea, pentru ca am trecut si eu prin ce treci tu.
  Numai ca eu, te-as invita sa te opresti un pic in anumite momente ale asa zisei ere crestine, sa cauti sa studiezi in documentele istorice (pentru ca nici intr-o Biblie nu vei gasi ce s-a intimplat) in 321; 325; 336; 358; 1582 cu aplicare in Europa apuseana; 1923 cu aplicare in 1924 in unele tari din Europa de est printre care si Romania.
  Cit despre hotaririle luate la „Conciliul panortodox de la Constantinopol in 1923 aplicat in 1924” gasesti material din belsug in arhivele Bisericii Ortodoxe de rit vechi.
  Vei vedea acolo cum ciclul saptaminal a fost perturbat prin eliminarea celor 13 zile, respectiv 1-13 Oct.
  Fa-ti o schema pe hirtie si vei vedea ce-ti va iesi. In 1923, ….30 Sept. a fost intr-o zi de Luni, iar Marti a fost 1 Octombrie………………. ultima zi eliminata, ziua de 13 Oct. a cazut intr-o Duminica si pentru ca 14 Oct. a cazut Luni, saptamina nou croita a avut urmatoarea structura:
  Luni 30 Sept. urmata de ziua de Luni 14 Oct. Si pentru ca nu puteau fi doua zile de Luni, datei de 14 Oct. Luni, i-au zis ca este Marti………….
  Observi jongleria!
  Asa ca prin acest aranjament, dupa calendarul Iulian/Gregorian, zilele de inchinare au fost mutate de la locul lor astfel; cei ce se inchina Simbata, o fac de fapt Duminica, iar cei ce cred ca se inchina Duminica, o fac in realitate Lunea si in felul acesta, structura saptaminii persane imreumutata de Constantin, a venit la locu l ei de inceput, cu ziua lui Saturn/Simbata pe pozitia intiia, si Duminica/ziua Soarelui pe pozitia a doua in periodic.
  Nu-i asa ca el-Seitan a lucrat si orbit toata lumea! nu sta el in „mijlocul marilor”! (Ezech. 28:2)

 14. Anonim august 4, 2014 la 7:14 pm #

  vai de tine,ai spieitul celoe ce au rastignit domnul isus

 15. Anonim august 4, 2014 la 7:19 pm #

  unde ati fost voi ,,,evrei mesianici ;pana acum?bine ca v-ati trezit si voi acum in ceasul al,-11-lea,dar nu faceti bine ca urati pe cei de la care ati invatat
  va iubesc,

 16. silvanus bogush august 7, 2014 la 11:24 pm #

  Evreii Moshia-nici (Mesianici) Unde au fost? Depinde ce înțelegi tu prin Evreu și mai cu seamă Mesianic ? oricum Evreii ca națiunie sînt Mesianici de cînd li sa promis un Mîntuitor=Izbăvitor
  20. „Da, va veni un Răscumpărător* pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice יהוה (YAUE).
  *Rom. 11:26
  21. Şi iată* Legămîntul Meu cu ei, zice יהוה (YAUE): „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi pînă-n veac, zice יהוה (YAUE).”
  Isaia 59 :20-21. Și o altă profeție mesianică este chiar mai veche după cum urmează.
  10. Toiagul* de stăpînire nu se v-a depărta din Iuda, nici toiagul** de cîrmuire dintre♦ picioarele lui, pînă♦♦ v-a veni Şiloaa,
  şi de El*♦ vor asculta popoarele.
  aAdică: haMașiya Genesa 40:10.
  Sînt multe alte dovezi de mesianism dat ei mesianicii au existat mai tot timpul
  E drept ce-a mai mare parte a Mesianicilor s-au creștinizat (Păgînizat) devenind prin adopția teologică creștini mesianici : Aceștia creștini mesianici recunosc pe adevăratul Mașia (Mesia) dar practică creștinismul cu toate dogmele lor …Pe cînd Yudeii Mesianici (eu nu sînt yudeu Mesianic) cred în Moshiah (Mesia) lui Ysrael dar practică rabinismul Akibian
  Cei care practică Credința dată Sfinților sînt a cei care țin Credința lui Yașua (Mesia lui Ysrael) și Poruncile lui YHWH Apoc 14:12.
  12. Aici* sînt cei sfinţi; aceștia** păzesc cu rabdare Poruncile lui יהוה (YAUE) şi Credinţa lui יהושע (Yașua).”
  Dacă Evreii mesianici s-au trezit în ceasul al 11 lea. e bine e vremea lor.

 17. Unknown august 7, 2014 la 11:24 pm #

  Evreii Moshia-nici (Mesianici) Unde au fost? Depinde ce înțelegi tu prin Evreu și mai cu seamă Mesianic ? oricum Evreii ca națiunie sînt Mesianici de cînd li sa promis un Mîntuitor=Izbăvitor20. „Da, va veni un Răscumpărător* pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice יהוה (YAUE). *Rom. 11:2621. Şi iată* Legămîntul Meu cu ei, zice יהוה (YAUE): „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi pînă-n veac, zice יהוה (YAUE).” Isaia 59 :20-21. Și o altă profeție mesianică este chiar mai veche după cum urmează.10. Toiagul* de stăpînire nu se v-a depărta din Iuda, nici toiagul** de cîrmuire dintre♦ picioarele lui, pînă♦♦ v-a veni Şiloaa,şi de El*♦ vor asculta popoarele.aAdică: haMașiya Genesa 40:10.Sînt multe alte dovezi de mesianism dat ei mesianicii au existat mai tot timpul E drept ce-a mai mare parte a Mesianicilor s-au creștinizat (Păgînizat) devenind prin adopția teologică creștini mesianici : Aceștia creștini mesianici recunosc pe adevăratul Mașia (Mesia) dar practică creștinismul cu toate dogmele lor …Pe cînd Yudeii Mesianici (eu nu sînt yudeu Mesianic) cred în Moshiah (Mesia) lui Ysrael dar practică rabinismul AkibianCei care practică Credința dată Sfinților sînt a cei care țin Credința lui Yașua (Mesia lui Ysrael) și Poruncile lui YHWH Apoc 14:12.12. Aici* sînt cei sfinţi; aceștia** păzesc cu rabdare Poruncile lui יהוה (YAUE) şi Credinţa lui יהושע (Yașua).”Dacă Evreii mesianici s-au trezit în ceasul al 11 lea. e bine e vremea lor.

 18. Anonim iunie 20, 2016 la 9:26 am #

  isus din nazaret este mesia care a fost trimis de YHVH sa mintuiasca intii pe evrei si apoi pe neamuri dar mai marii evreilor l-au rastignit pe cruce prin mina romanilor dar slava Dumnezeului Cel Viu ca a treia zi a inviat Isus mintuitorul si ne-a mantuit si El ii iubeste si pe evrei care ii vor sluji si ei pina la urma dupa profetiile scrise ALELUIA ISUS SA VA BINECUVINTEZE

 19. silvanus bogush ianuarie 3, 2017 la 10:03 pm #

  Nu primim așa zisele binecuvîntări în numele IDOLULUI scîrbos al creștinismului numit ISUS. Israelul lui YHWH aparține lui THWH. Păgînii cui aparțin?? Da ei neamurile =Păgînii aparțin Idolilor la care se închină deci DUMNEZEILOR. În raport să fie Mîntuit un Păgîn trebue să fie ALTOIT în Israel…Să-l primească pe Mîntuitorul lui Israel și să țină Torah prin credință…nu spune unde scrie …în biblia ta coruptă la Apoc 14:12.
  Cît de Isus din nazaret…na existat niciodată o persoană reală cu numele acesta…Ducă-se pe pusti locuri acest Idol deșert.

 20. Unknown ianuarie 3, 2017 la 10:03 pm #

  Nu primim așa zisele binecuvîntări în numele IDOLULUI scîrbos al creștinismului numit ISUS. Israelul lui YHWH aparține lui THWH. Păgînii cui aparțin?? Da ei neamurile =Păgînii aparțin Idolilor la care se închină deci DUMNEZEILOR. În raport să fie Mîntuit un Păgîn trebue să fie ALTOIT în Israel…Să-l primească pe Mîntuitorul lui Israel și să țină Torah prin credință…nu spune unde scrie …în biblia ta coruptă la Apoc 14:12.Cît de Isus din nazaret…na existat niciodată o persoană reală cu numele acesta…Ducă-se pe pusti locuri acest Idol deșert.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: